19.05.2022 ж. АҚАА төралқасының қабылдаған шешімдері

202223.08
0

19 мамыр 2022 жылы Алматы қалалық адвокаттар алқасы Төралқасының (бұдан әрі мәтін бойынша – Төралқа, АҚАА, Алқа) отырысы өтті. Төралқа күн тәртібін талқылау нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды:

1. Адвокаттар С.М. Айтбаев, Б. А. Үмбеталиев, А. М. Мұқановтың АҚАА мүшелігінен шығару туралы өтініштері қанағаттандырылсын.

II. Адвокаттардың шағымы бойынша анықтаманы қарау нәтижелері бойынша ЗК меңгерушісіне жұмыстағы кемшіліктерді жою, АҚАА төралқасының өкілдерінің қатысуымен Ж. және А. адвокаттарына қатысты тәртіптік істі қарастырғаннан кейін ЗК адвокаттарына жиналыс өткізу міндеті жүктеле отырып,  КМЗК бойынша ЗК жұмысын тиісінше ұйымдастырмағаны үшін ескерту жарияланды.

III.     Адвокаттық  этика  жөніндегі комиссия төрайымының Тәртіптік комиссияға дайындау және жіберу туралы шешім қабылдау туралы өтінішхатын, адвокаттарға қатысты тәртіптік іс жүргізуді қозғау туралы ұсынысты қанағаттандырудан бас тартылсын.

Тексеру материалдарын Тәртіптік комиссияға беруден бас тартылсын.

IV.     Адвокаттық  этика  жөніндегі комиссия төрайымының біліктілігін арттырудың 20 сағатынан өтпеген АҚАА адвокаттарына қатысты тәртіптік іс қозғау туралы ұсынысты дайындау және Тәртіптік комиссияға жіберу туралы шешім қабылдау туралы өтінішхаты қанағаттандырылсын.

АҚАА төралқасының төрайымына АГКА Тәртіптік комиссиясына біліктілікті арттырудың 20 сағаттық курсынан өтпеген адвокаттарға қатысты тәртіптік іс жүргізуді қозғау туралы ұсыныс енгізу тапсырылсын.

V. РАА түпкілікті шешім қабылдау үшін адвокаттар алқасының Республикалық конференциясы 23 қараша 2018 жылы бекіткен «Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы Ережеге» өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды енгізу.