Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы адвокаттардың қызметінің ерекшелігі мен ерекшіліктерін ескере отырып, адвокаттарға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

202326.08
0

Скачать (PDF, 289KB)